مراسم دعای باران در مازندران

مراسم دعای باران در مازندران -آب و باران در سنن و فرهنگ دیرینه ایران زمین جاودانه شده است.در گذشته نزدیک در سرتاسر مازندران و هم اکنون در برخی از روستهای مازندران مردمان این منطقه از ایران برای بارش باران سنن مختلفی بجا می آوردند. یکی از مراسم های رایج به هنگام خشک سالی مراسم باران خواهی است. به این منظور زنان با مشارکت مردان ابتدا از اهالی محل مواد اولیه برای پخت شیر و برنج و یا آش مورد نظر آن ها جمع آوری می کنند.

 

در روز معین اهالی در مکان مقدسی مانند چشمه های آب مقدس،گورستان،جنگل،مسجد، تکیه، امامزاده و یا در اطراف درخت مقدس جمع می شوند و پس از پخت آش به وسیله زنان روستا، مراسم دعا انجام می شود و از خداوند طلب باران می کنند. به دلایل مختلف این مراسم را بیشتر زنان بجا می آوردند. پس از صرف آش مراسم به پایان می رسد. پیشینه این سنت به پیش از اسلام بر می گردد.

تیسفون