جامعه شناسی

تاریخچه جامعه شناسی در ایران

تاریخچه جامعه شناسی در ایران مربوط به دهه های معاصر نیست. تاریخ پرتلاطم ایران ، انقلاب ناکام مشروطه ، جهانی شدن علم و نفوذ غرب در سار نقاط جهان از جمله ایران از جمله دلایل شکل گیری جامعه شناسی در ایران محسوب می شود.نخستین جامعه شناسان ایرانی ، مطالعات آکادمیک در این رشته نداشته اند بلکه صاحبنظران اجتماعی بوده اند که به موضوعات جامعه شناسی علاقه مند بوده و اظهار نظر می کردند. ناظم الاسلام کرمانی ، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، ، جمالزاده ، راوندی، عبدالحسین زرینکوب، پروین اعتصامیوبسیاری دیگر از روشنفکران ایرانی را به نوعی می توان از پیشگامانو صاحبنفوذان علم جامعه شناسی در ایران دانست.

مطالعه بیشتر...

جامعه شناسی مردم مدار

جامعه شناسی مردم مدار-هربرت گانز، از روسای پیشین انجمن جامعه‌شناسی آمریکا، نخستین جامعه‌شناسی است که اصطلاح جامعه‌شناسی مردم‌مدار را در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد کرد البته امروز مایکل بوروی را چهره‌ای شاخص و موثر در بسط و گسترش و نیز تثبیت جایگاه این نوع جامعه‌شناسی باید دانستاز محوری‌ترین نکات در رویکرد به جامعه‌شناسی مردم‌مدار، دو پرسش اساسی است؛ جامعه‌شناسی برای چه کسی؟ و جامعه‌شناسی برای چه؟ درواقع، در پاسخ به این دو پرسش است که بوروی به یک نظام تقسیم کار در جامعه‌شناسی می‌رسد و بر این اساس چهار نوع جامعه‌شناسی حرفه‌ای، سیاستگذار، انتقادی و مردم‌مدار را از هم متمایز می‌سازد.

مطالعه بیشتر...

سیاست زدگی جامعه شناسی آغازین و پیامدهای آن در ایران

تولید ، ترویج ، انتقال و بالیدگی راستین علم یا کالایی مشروط به پیش و پس زمینه های خاصی است . اگر به نحوی از انحاء ، یک یا چند شرطی موجود نباشد تولید ، ترویج ، انتقال و بالیدگی آن ها دچار اختلال ، کژکارکردی ، کژ فهمی و ... یا کژ راهه می شود . تولید ، ترویج و انتقال علم جامعه شناسی نیز از این روال مستثنی نیست . بستر علم   جامعه شناسی و بسیاری از علوم نو دیگر کشورهای غربی بوده است که در شرایط خاصی بارور شده و تدریجاً از برکت مدرن بودن ، چاپ ، تکثیر و دانشگاهی شدن تدریجاً در جهان آباد ، توسط ناقلان علم ، نادیان ، راویان اهل و راستین آن پراکنده شده است . چنین فراشدی در ایران در مورد تجدّد نیز صادق بوده است.

مطالعه بیشتر...
تیسفون