جامعه شناسی دین

بررسی جامعه شناختی شينتوئيسم

در پايان جنگ جهاني دوم و شكست ژاپن ، امپراتورشووا ، با نام انساني هيرو هيتو رسما اعلام كرد كه يك بازمانده الهه ها نبوده و داراي ماهيتي آسماني نيست.علي رغم اينكه پيوند ميان حكومت ژاپن و مذهب شينتوئيسم رسما قطع شده روز 11 فوريه جشن ملي ژاپن است و معابد شينتو هنوز در اين كشور بسيار فعال هستند. شینتو(Shinto)یعنی طریقه خدایان ، آیین باستانی ژاپن است . این آیین الهه خورشید به نام اماتراسو(Amaterasu) را نگهبان سرزمین اجدادی می داند و خاندان سلطنتی را از نسل این خدا و تجسم وی می شمارد.

مطالعه بیشتر...

شمنیسم

شمنیسم را می توان بتوان یکی از اشکال دینداری ماقبل ادیان بزرگ و توحیدی نامید.مستندات و پژوهش های انجام شده در نقاط مختلف دنیا حاکی از قدرت فوق العاده انسان در ارتباط با ماوراالطبیعه و بهرگیری از حس ششم دارد. مناسک بسیار شگفت انگیز شمن ها در نقاط مختلف دنیا و نیز آیین ها و رفتارهای رمزآلود آنان دستمایه تحقیقات بزرگ و مفیدی شده است.آيين شمنيسم مبتني بر اين اعتقاد است كه جهان مرئي، تحت سلطه نيروها يا ارواح غير مرئي است كه بر حيات موجودات زنده تأثير مي‌گذارند.

مطالعه بیشتر...
تیسفون