بانک مقاله ها

احساس فقر از خود فقر بدتر است

در محله ای که من در آن، سال های نوجوانی را سپری کردم، تقریبا" همه ی بچه محل ها، در ظاهر، وضعیت یکسانی داشتیم. پول توجیبی هایی که کمابیش اندازه هم بود می گرفتیم و وسایلی که اگر هم کسی نداشت، مصادیقش چنان محدود بود که کسی چندان غصه آن را نمی خورد.

مطالعه بیشتر...

بررسی جامعه شناختی شينتوئيسم

در پايان جنگ جهاني دوم و شكست ژاپن ، امپراتورشووا ، با نام انساني هيرو هيتو رسما اعلام كرد كه يك بازمانده الهه ها نبوده و داراي ماهيتي آسماني نيست.علي رغم اينكه پيوند ميان حكومت ژاپن و مذهب شينتوئيسم رسما قطع شده روز 11 فوريه جشن ملي ژاپن است و معابد شينتو هنوز در اين كشور بسيار فعال هستند. شینتو(Shinto)یعنی طریقه خدایان ، آیین باستانی ژاپن است . این آیین الهه خورشید به نام اماتراسو(Amaterasu) را نگهبان سرزمین اجدادی می داند و خاندان سلطنتی را از نسل این خدا و تجسم وی می شمارد.

مطالعه بیشتر...

شمنیسم

شمنیسم را می توان بتوان یکی از اشکال دینداری ماقبل ادیان بزرگ و توحیدی نامید.مستندات و پژوهش های انجام شده در نقاط مختلف دنیا حاکی از قدرت فوق العاده انسان در ارتباط با ماوراالطبیعه و بهرگیری از حس ششم دارد. مناسک بسیار شگفت انگیز شمن ها در نقاط مختلف دنیا و نیز آیین ها و رفتارهای رمزآلود آنان دستمایه تحقیقات بزرگ و مفیدی شده است.آيين شمنيسم مبتني بر اين اعتقاد است كه جهان مرئي، تحت سلطه نيروها يا ارواح غير مرئي است كه بر حيات موجودات زنده تأثير مي‌گذارند.

مطالعه بیشتر...

تاریخچه جامعه شناسی در ایران

تاریخچه جامعه شناسی در ایران مربوط به دهه های معاصر نیست. تاریخ پرتلاطم ایران ، انقلاب ناکام مشروطه ، جهانی شدن علم و نفوذ غرب در سار نقاط جهان از جمله ایران از جمله دلایل شکل گیری جامعه شناسی در ایران محسوب می شود.نخستین جامعه شناسان ایرانی ، مطالعات آکادمیک در این رشته نداشته اند بلکه صاحبنظران اجتماعی بوده اند که به موضوعات جامعه شناسی علاقه مند بوده و اظهار نظر می کردند. ناظم الاسلام کرمانی ، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، ، جمالزاده ، راوندی، عبدالحسین زرینکوب، پروین اعتصامیوبسیاری دیگر از روشنفکران ایرانی را به نوعی می توان از پیشگامانو صاحبنفوذان علم جامعه شناسی در ایران دانست.

مطالعه بیشتر...

جامعه شناسی مردم مدار

جامعه شناسی مردم مدار-هربرت گانز، از روسای پیشین انجمن جامعه‌شناسی آمریکا، نخستین جامعه‌شناسی است که اصطلاح جامعه‌شناسی مردم‌مدار را در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد کرد البته امروز مایکل بوروی را چهره‌ای شاخص و موثر در بسط و گسترش و نیز تثبیت جایگاه این نوع جامعه‌شناسی باید دانستاز محوری‌ترین نکات در رویکرد به جامعه‌شناسی مردم‌مدار، دو پرسش اساسی است؛ جامعه‌شناسی برای چه کسی؟ و جامعه‌شناسی برای چه؟ درواقع، در پاسخ به این دو پرسش است که بوروی به یک نظام تقسیم کار در جامعه‌شناسی می‌رسد و بر این اساس چهار نوع جامعه‌شناسی حرفه‌ای، سیاستگذار، انتقادی و مردم‌مدار را از هم متمایز می‌سازد.

مطالعه بیشتر...

سیاست زدگی جامعه شناسی آغازین و پیامدهای آن در ایران

تولید ، ترویج ، انتقال و بالیدگی راستین علم یا کالایی مشروط به پیش و پس زمینه های خاصی است . اگر به نحوی از انحاء ، یک یا چند شرطی موجود نباشد تولید ، ترویج ، انتقال و بالیدگی آن ها دچار اختلال ، کژکارکردی ، کژ فهمی و ... یا کژ راهه می شود . تولید ، ترویج و انتقال علم جامعه شناسی نیز از این روال مستثنی نیست . بستر علم   جامعه شناسی و بسیاری از علوم نو دیگر کشورهای غربی بوده است که در شرایط خاصی بارور شده و تدریجاً از برکت مدرن بودن ، چاپ ، تکثیر و دانشگاهی شدن تدریجاً در جهان آباد ، توسط ناقلان علم ، نادیان ، راویان اهل و راستین آن پراکنده شده است . چنین فراشدی در ایران در مورد تجدّد نیز صادق بوده است.

مطالعه بیشتر...
تیسفون