گالری تصاویر

زندگی

پیرمرد و پیرزن کرد

پیرمرد و پیرزن کرد

رنج پیرمرد

عکس از پیرمرد مازندرانی رنجور از ترک اجباری خانه آبا و اجدادی بواسطه ساخت سد خاکی در سوادکوه مازندران. عکس از جواد یعقوب زاده

تیسفون